Política de privacitat

Joan Coscubiela Conesa, mitjançant la present Política de Privacitat informa als USUARIS del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació o la contractació de serveis a través del nostre lloc web.

En aquest sentit, Joan Coscubiela Conesa li informa que les seves dades seran tractades en conformitat amb les normatives vigents respecte a política de privacitat, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 ( RGPD).

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Responsable del Tractament
Joan Coscubiela Conesa és titular de la pàgina web elblocdelcoscu.cat
Correu electrònic: joan.coscubiela@gmail.com

 1. Obtenció de dades
  Joan Coscubiela Conesa informa que les dades que s’obtenen mitjançant la nostra pàgina web, els formularis de la mateixa i els rebuts per correu electrònic són aquells que se’ns faciliten voluntàriament per l’usuari, els que es deriven de relacions i comunicacions i informació que sigui legítimament extraïble de les dades que tractem.
 1. Finalitat de l’obtenció i recollida de dades
  Joan Coscubiela Conesa tractarà les dades que li siguin facilitades amb l’objectiu de compartir, amb el mateix usuar i sempre amb el seu consentiment previ, el contingut de la seva web.
 1. Tractament de dades
  De conformitat amb la normativa aplicable, Joan Coscubiela Consea es compromet a tractar les dades a les quals es tingui accés aplicant les mesures tècniques, preventives i organitzatives adequades. D’aquesta manera garantim el màxim nivell de seguretat i uns nivells de confidencialitat, integritat i disponibilitat òptims dels serveis i sistemes de tractament de dades.
 2. Comunicació d’informació a tercers
  Joan Coscubiela Conesa informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal.

És possible que alguns dels nostres proveïdors, per exemple Google, processin dades fora de les fronteres de la Unió Europea. En aquests casos, exigim al proveïdor estar adscrit a un protocol d’adequació de protecció de dades aprovat per la Unió Europea.

 1. Temps de conservació de les dades
  Joan Coscubiela Conesa conservarà totes les dades de l’usuari fins al moment en què es sol·liciti expressament la seva supressió.
 2. Drets dels usuaris
  Vostè sempre podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de política de privacitat.

Per fer ús d’aquests drets, haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita al correu electrònic: joan.coscubiela@gmail.com

Aquesta comunicació haurà d’indicar de forma clara i concisa els seus dades identificatives i acreditatius, així com la seva sol·licitud respecte a les dades.

 1. Responsabilitats dels usuaris
  L’usuari es responsabilitza de que totes les dades que es facilitin i s’enviïn al Bloc del Coscu són veraces, exactes, actualitzats, vigents i autèntics. Així mateix, també és responsable del consentiment que es dóna per al seu tractament i utilització. De la mateixa manera, l’usuari es fa responsable de les dades de tercers que ens pugui facilitar, respecte als quals està obligat a tenir consentiment exprés.
 1. Legislació i jurisdicció
  El fet d’entrar al lloc web de Joan Coscubiela Conesa implica l’acceptació de les condicions disposades en la present Política de Privacitat. En cas de no acceptar aquestes condicions, haurà d’evitar utilitzar i visitar la nostra pàgina web.

Tot tipus d’inconvenient i controvèrsia que pogués donar-se, es regirà per la legislació espanyola i se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat més propera al del domicili social de Joan Coscubiela Conesa.